VegTech

I over 35 år har VegTech vokst, utviklet og levert ulike systemer for å skape grønnere byer. VegTech startet i 1987 på et småbruk utenfor Vislanda, Småland i Sverige. I dag er de til stede i hele Norden og er en ledende leverandør av flere ulike produkter til entreprenørselskaper, eiendomsbesittere og offentlig sektor. VegTech selger ikke bare planter og systemer, men har også utviklet seg til å bli et veldrevet og innovativt selskap for mennesker, ideer og grønne miljøet.

Blomstertak AS ble en del av VegTech i 2024..