Thea og Cassandra

Fagarbeider Thea Johansen (til v.) og lærling Cassandra Jensen Brobakk trives med valgene sine som taktekker, og vil fortelle om sine erfaringer med yrket.