Sundolitt

Karl Sunde startet opp virksomheten i 1917, med to tomme hender og et lite båthus i Ålesund. Han fikk med seg sin bror Petter etter kort tid, og da var Brødr. Sunde en realitet. Virksomheten startet opp med reparasjoner av fiskegarn. Med sitt ufattelige pågangsmot utviklet virksomheten seg voldsomt, der produksjon av plastbaserte produkter og etter hvert produksjon av ekspandert polystyrene (EPS) til forskjellige bruksområder ble helt sentralt. Til tak, vegger, gulv, frostsikring av bygg og anlegg med mer. I dag er Sundegruppen regnet som ledende på mange områder til produksjon av EPS og «storebroren» XPS i Europa.

Les mer på www.sundolitt.com/no/