NM-konkurransen

Vi har en liten mistanke om at noen lag er trege med påmeldingen til NM i taktekking, og ber etternølere om å raska på.

Foreløpig er disse 33 lagene påmeldt:

Atlanterhavsprodukter
Follo Tak og Vedlikehold
Icopaltak
Nortekk
Takmesteran
Tecta Tak 1
Tecta Tak 2
Tecta Tak 3
Tomtum tak 1
Tomtum tak 2
Arendal Takservice
Ekrogn 1
Ekrogn 2
Kristiansand Tak og M
System tak
Eidsvoll Tak
Isotak 1
Isotak 2
All-Tak
Tak & Vedlikehold
Aunmo
Mastersealing
Fagtak og Bygg
Lillehammer Tak
Langvas
Progruppen
FastTekk
Trondheim Tak 1
Trondheim Tak 2
Fløysand tak 1
Fløysand tak 2
Trondheim tak avd. Kristiansund
Fagprosjekt
ARW Trondheim

Påmeldingsfristen til NM i taktekking (lag à 3 personer) er satt til 1. mai.