Next One Technology

Next er et produkt født i byggebransen. Systemet gir deg full oversikt over alle deler i et byggeprosjekt på ETT eneste sted. Med sitt skybaserte verktøy kan Next passe hele den operative virksomheten som gir kunden et sylskarpt verktøy til å følge og styre produksjonsøkonomien.