Kontakt

Kontakt

KOMENT AS er vår samarbeidspartner for dette arrangementet, og håndterer all informasjon vedrørende invitasjoner,
påmeldinger og gjennomføring av arrangementet.

Koment AS
v/ Per Tronsaune

mail: per@koment.no
telefon: +47 950 22 880

anne img

Koment AS
v/ Anne H. Sesseng

mail: anne@koment.no
telefon: +47 41 500 805