Kontakt

Kontakt

KOMENT AS er vår samarbeidspartner for dette arrangementet, og håndterer all informasjon vedrørende invitasjoner,
påmeldinger og gjennomføring av arrangementet.

Koment AS
v/ Per Tronsaune

mail: per@koment.no
telefon: +47 950 22 880

Koment AS
v/ Lene Høve Storholt

mail: lene@koment.no
telefon: +47 992 63 588