Kingspan

Kingspan er verdensledende innen avanserte isolasjons- og bygningskonvoluttløsninger. De leverer isolasjon i plater og sandwich-løsninger til både vegger, gulv og tak. Kingspans mål er å akselerere en fremtid med netto nullutslipp for velvære til mennesker og med planeten i hjertet. Med denne ambisjonen tilpasser Kingspan sine produkter og løsninger som muliggjør sirkulære, karboniserte bygninger som er mer termisk effektive, ved å utnytte fornybar energi og bærekraftig vannforvaltning.

Kingspan ble etablert i Irland i 1965 og er nå representert i over 80 land deriblant Norge.