GEIR AKER

Karakterboka Geir fikk på barneskolen sa hvert år at han var flink i norsk og matte, men pratsom og urolig i timene. I dag lever han av det som var et uromoment i skolen; å prate. Hvordan klarte han å lære når selvbildet ble utfordret på denne måten?

På TV fremstår fenriken i Kompani Lauritzen som streng og med myndig disiplin. I over 10 år i Forsvaret utdannet han både ledere og soldater. Likhetene er flere enn forskjellene fra militært til sivilt, og tydelighet er en av favorittemaene til Geir. Med kunnskap om formidling kombinert med relasjonell ferdighet leveres budskapet mildt og tydelig, eller strengt om det skulle være behov.

Geir leverer sitt budskap på en humoristisk måte, og med et alvor som gir troverdighet.