Byggeindustrien

Byggeindustrien er et faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge, og ble etablert helt tilbake i 1968.

Innad i næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende nettstedet bygg.no, som oppgave å gi sine primære målgrupper, planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/brukere, byggherrer og eiendomsselskaper, løpende informasjon om alt vesentlig som skjer i og for næringen.

Utad skal bladet holde samfunnet, særlig alle offentlige myndigheter, adekvate institusjoner og organisasjoner, massemedia mv. kontinuerlig orientert om byggenæringen og dens syn på aktuelle faglige og næringspolitiske spørsmål.

Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- og utland.

Byggeindustrien har fått Fagpresseprisen 2 ganger.