Blomstertak

Blomstertak er et trygt valg for kvalitet og kunnskap innen sedumtak og grønne løsninger. Blomstertak AS ble startet i 2012, og veksten har siden starten vært spennende og rask. Stikkord for Blomstertak, deres produkter og leveranser er kvalitet, innovasjon, bærekraft og engasjement.

Blomstertak er lokalisert på en gård 30 minutter syd for Oslo, men leverer og monterer i hele Norge.